Đoàn kết, giữ vững chủ quyền

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm nay 21.7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những năm qua, cùng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cơ sở, giữ vững đường biên, Đảng bộ BĐBP tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bác sĩ quân y BĐBP tỉnh khám chữa bệnh cho đồng bào vùng cao. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bác sĩ quân y BĐBP tỉnh khám chữa bệnh cho đồng bào vùng cao. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện, sâu sát, chặt chẽ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đảng ủy thường xuyên chú trọng đến việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong tập thể cấp ủy đảng, từ đó giúp sớm phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống; tạo môi trường đơn vị đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo Đại tá Văn Ngọc Quế - Chính ủy BĐBP tỉnh, cùng với công tác xây dựng chính quyền, Đảng ủy BĐBP tỉnh đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Toàn đảng bộ hiện có 19 tổ chức cơ sở đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng luôn chú trọng đến công tác chăm lo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới; đồng thời đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt; bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng. “Đảng ủy xác định phải xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự gương mẫu, gần dân, có trách nhiệm với dân và có ý thức tổ chức kỷ luật, cũng như đảm bảo năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên ở các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn miền núi cùng tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ thôn, bản xã biên giới” - Đại tá Văn Ngọc Quế chia sẻ.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIII, đến năm 2020 BĐBP tỉnh phấn đấu 100% số doanh trại các đơn vị cơ sở được xây dựng cơ bản, kiên cố; 75% số cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. Hàng năm, có 100% số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% số chi bộ trực thuộc có cấp ủy (trừ những chi bộ đặc thù) được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác chi bộ, công tác đảng viên, hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; huấn luyện chính trị, quân sự, pháp luật, nghiệp vụ,... đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, chương trình đề ra.

Thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên theo quy định và tập trung khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Từ đó, kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo những đảng viên có sai phạm và duy trì thường xuyên quy chế phối hợp với địa phương thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các đồn biên phòng đóng trên địa bàn, có hướng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Để công tác phối hợp được triển khai chặt chẽ, hàng năm Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức các đợt sơ kết định kỳ nhằm rút kinh nghiệm, bổ sung, duy trì quy chế phối hợp giữa đảng ủy, chi ủy các đồn biên phòng với đảng ủy các xã biên giới. “Các hoạt động quần chúng tại địa phương miền núi cũng được đa dạng hóa về chương trình hành động, phù hợp với đời sống, tập tục của đồng bào vùng biên. Trong đó, chú trọng đến việc tập hợp đoàn viên, hội viên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức, cơ quan, đơn vị vững mạnh” - Đại tá Văn Ngọc Quế nói.

Giữ vững chủ quyền

Gắn công tác xây dựng Đảng với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh ngày càng vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của cấp trên; giữ vững vai trò nòng cốt chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Cùng với công tác thường xuyên báo cáo tình hình ngoại biên và trên biển, Đảng ủy BĐBP tỉnh còn tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các địa phương tham gia cùng BĐBP xây dựng và bảo vệ hai tuyến biên giới của tỉnh ổn định, hòa bình và phát triển. Trong đó, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường nắm tình hình, hoạt động của các thế lực thù địch và đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, cột mốc và chủ quyền vùng biển đảo.

Trẻ em vùng biên học chữ cùng thầy giáo mang quân hàm xanh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Trẻ em vùng biên học chữ cùng thầy giáo mang quân hàm xanh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại tá Dương Hoài Nam - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, với quyết xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, BĐBP tỉnh luôn duy trì có hiệu quả công tác tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Biên phòng tỉnh đảm bảo công tác kiểm soát tại các cửa khẩu theo đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông, đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. “Không chỉ duy trì công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, BĐBP tỉnh còn tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ ở hai bên biên giới, thắt chặt mối quan hệ “đặc biệt mẫu mực”, tạo bước đi vững chắc trong quan hệ song phương, giúp ổn định và giữ vững đường biên giới Việt Nam - Lào. Đặc biệt là công tác tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới hai nước, trong đó có đoạn giáp ranh giữa biên giới Quảng Nam - Sê Kông với 60 cột mốc (gồm 17 mốc trung, 42 mốc tiểu và 1 mốc đại). Đến tháng 9.2012, toàn bộ 60/60 cột mốc đã được hoàn thành xây dựng cùng với 7 cọc dấu mốc và bàn giao cho lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh quản lý, bảo vệ vào tháng 4.2014” - Đại tá Dương Hoài Nam cho biết.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do tác động từ các yếu tố khách quan lẫn chủ quan, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và toàn diện của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy - UBND tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh, được các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức 2.435 tổ tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, cọc dấu với 7.802 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; triển khai hơn 2.300 tổ tuần tra bảo vệ chủ quyền và an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tổ chức đấu tranh thành công 6 chuyên án, 27 kế hoạch nhiệm vụ về ma túy, vật liệu nổ; khởi tố và điều tra 29 vụ với 43 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 132,77g heroin; 81,2kg thuốc nổ, 59 kíp nổ...

Thực hiện các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, đền ơn đáp nghĩa,... cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã tham gia sửa chữa 73 phòng học; tặng 35 dàn máy vi tính cho các trường học; xây dựng 2 phòng đọc sách, 1 phòng dạy tin học văn phòng; quyên góp hơn 13.500 bộ quần áo và hơn 202 nghìn tập vở cho học sinh nghèo ở các xã biên giới.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng BĐBP tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Đảng và Nhà nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 10 tập thể và 9 cá nhân, cùng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân khác.

ALĂNG NGƯỚC