Động lực từ thi đua

TUẤN ANH |

Giai đoạn 2011-2015, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã ban hành kế hoạch về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015. Thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Chỉ huy trưởng làm Trưởng ban, đồng chí Chính ủy làm Phó Trưởng ban Thường trực, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh về thực hiện tiêu chí xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, cụ thể hóa tiêu chí đối với điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến trên mọi mặt công tác cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung vào những tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác ở nơi biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa... Ngoài việc động viên các điển hình tiên tiến tích cực hoạt động phong trào thi đua chung, các cơ quan, đơn vị luôn chú ý tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến lăn lộn với thực tiễn, tham gia các hội thi, hội thao; thử thách trong các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, phức tạp, giúp dân phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Qua đó, phát hiện nhiều tấm gương tiêu biểu cho ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm, tự lực tự cường, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trên mọi lĩnh vực, thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Hơn 5 năm thực hiện việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh nói chung, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng đã có bước phát triển mới cả diện rộng và chiều sâu, cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương, tạo động lực thi đua mạnh mẽ, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

LLVT tỉnh thi đua sáng tạo kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.A
LLVT tỉnh thi đua sáng tạo kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: T.A

Đáng ghi nhận, hầu hết cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng, đề cao ý thức, trách nhiệm, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Gắn phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của các ngành, các tổ chức quần chúng, các cuộc vận động; kết hợp xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với phát hiện, biểu dương, tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị quan tâm đúng mức, có hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc ở cả ba khâu: phát hiện, xây dựng và nhân rộng. Thượng tá Phạm Đình Chiểu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Núi Thành chia sẻ: “Từ việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến những năm qua, trong LLVT huyện Núi Thành xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả thiết thực như xây dựng tiểu đội dân quân thường trực kiểu mẫu, tiểu đội dân quân biển tham gia đánh bắt thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi... Qua đó, góp phần đưa phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện ngày càng phát triển, luôn dẫn đầu trong cụm thi đua khối huyện, thị xã, thành phố đồng bằng ven biển. Đặc biệt, LLVT huyện Núi Thành vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng cờ Đơn vị vững mạnh xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền (2011-2015)”.

Tuy nhiên việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh vẫn còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm như chất lượng điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa cao, chưa thật sự chú trọng đến sự lan tỏa của điển hình nên chưa tạo động lực để mọi người cùng noi theo. Công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến chưa phong phú, hình thức còn thiếu tính hấp dẫn; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa đồng bộ, có nơi còn cảm tính, hình thức. Đại tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: “Trong những năm đến, để đảm bảo cho việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng, thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới; cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh cần tập trung xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, khảo sát, thẩm định, lựa chọn đúng những tập thể, cá nhân để xây dựng điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến”.

TUẤN ANH