Duy Xuyên tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

M.NHI - P.THÀNH |

(QNO) - Ngày 23/11, Huyện ủy Duy Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị.  Ảnh: N.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

Trong 10 năm qua, Huyện ủy Duy Xuyên nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ở các cấp và ban hành chương trình hành động cụ thể.

Cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những năm qua, huyện Duy Xuyên đặc biệt quan tâm công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ.     Ảnh: N.T
Những năm qua, huyện Duy Xuyên đặc biệt quan tâm công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: N.T

Cùng với đó, công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng “vững mạnh rộng khắp”. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 30,33%.

Song song, Duy Xuyên tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện và cấp xã, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân...

TAGS