Góp ý Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Đặc xá (sửa đổi)

T.C |

Sáng qua 13.9, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Đặc xá (sửa đổi). Luật Công an nhân dân (CAND) và Luật Đặc xá là hai dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, khóa XIV. Dự thảo Luật CAND gồm 7 chương, 48 điều quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với CAND và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo Luật Đặc xá gồm 6 chương, 40 điều quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung góp ý Luật CAND với các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy CAND; trách nhiệm và chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp đỡ CAND; chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CAND giám sát hoạt động của CAND... Đối với Luật Đặc xá, ý kiến tập trung góp ý về thời điểm đặc xá, điều kiện đặc xá và các trường hợp không đặc xá... Những góp ý của các đại biểu là cơ sở để đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

T.C