Gương sáng “sao vuông”

Tuấn Anh |

Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Bhling Rưu - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Tr’Hy (Tây Giang) đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới xa xôi này.

Ông Bhling Rưu (trái) trong một lần đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.A
Ông Bhling Rưu (trái) trong một lần đi tìm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.A
 Là xã biên giới trọng điểm về quốc phòng - an ninh, địa bàn chủ yếu rừng núi, độ dốc cao, phân bố dân cư thưa thớt, trình độ, văn hóa dân trí không đồng đều, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của xã Tr’Hy. Trước những khó khăn đó, ông Bhling Rưu luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm ra nhiều giải pháp để làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh và nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ngoài kiến thức được học tập ở Trường Quân sự địa phương tỉnh, ông Bhling Rưu luôn tìm tòi, học hỏi từ cấp trên, sáng tạo để trực tiếp làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chủ trì phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong xã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ông Bhling Rưu chia sẻ: “Từ khi đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, được sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, sự thương yêu của đồng đội và bà con dân bản giúp tôi đã ngày càng trưởng thành hơn. Tôi tích cực nghiên cứu, đề ra nhiều biện pháp để xây dựng lực lượng vũ trang xã ngày càng vững mạnh, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương”.

Nhiều năm qua, ông Bhling Rưu tích cực phối hợp với các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức xây dựng, biên chế trung đội dân quân cơ động công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo quân số, đạt chất lượng. Duy trì Tiểu đội dân quân thường trực hoạt động có nền nếp từ khâu quản lý, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến nơi ăn, ở, sinh hoạt. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hàng năm, Ban CHQS xã luôn chú trọng công tác huấn luyện, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, quân số tham gia huấn luyện đều đạt cao, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi 17, từ năm 2013 đến 2018, xã Tr’Hy có 27 thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, đã kết nạp vào đảng trước khi lên đường là 7 thanh niên. Ngoài ra, ông Bhling Rưu cùng với Ban CHQS xã tham mưu làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng. Đến nay, Ban CHQS xã đã giúp 3/4 hộ thoát nghèo bền vững, bằng hình thức hỗ trợ ngày công và đầu tư con vật nuôi, kinh phí mỗi hộ là trên 12 triệu đồng. Lực lượng dân quân xã còn tích cực tham gia giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng…

Ông Zơ Râm Hướp - Chủ tịch UBND xã Tr’Hy, cho biết: “Bhling Rưu là một cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã những biện pháp, cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, trên cương vị là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, đồng chí Rưu đã duy trì tốt hoạt động của lực lượng dân quân, nhất là Tiểu đội dân quân thường trực, tích cực tham gia giúp bà con nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai…”. Chính sự năng động, nhiệt huyết của ông Bhling Rưu mà nhiều năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của xã Tr’Hy luôn được giữ vững và phát triển. Ông Rưu vinh dự là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018.

TAGS