Hiệu quả của chi bộ quân sự

TUẤN ANH |

Qua 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15.10.2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở từng địa phương trong tỉnh.

Lực lượng dân quân giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: T.A
Lực lượng dân quân giúp dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: T.A

Thiết thực

Thực tế ở Quảng Nam, trước khi có Hướng dẫn số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kết luận số 18-KL/TU ngày 22.12.2003 về xây dựng chi bộ quân sự cấp xã; trong đó, quy định xã, phường, thị trấn có đảng bộ thì thành lập chi bộ quân sự gồm những đảng viên trong ban chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã, chủ tịch UBND cùng cấp, đảng viên trong dân quân cơ động, dân quân binh chủng. Do đó, sau khi có Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, việc tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã ở tỉnh được thuận lợi hơn. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh đảng viên theo quy định, gồm đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã, đảng viên trong ban CHQS, trong dân quân cơ động và lực lượng dân quân thường trực (đối với các xã, phường, thị trấn trọng điểm về quốc phòng - an ninh). Cơ cấu cấp ủy thực hiện đúng theo nguyên tắc Điều lệ Đảng “Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

Hiện nay, toàn tỉnh có 244/244 xã, phường, thị trấn có đảng bộ thành lập chi bộ quân sự với trên 3.300 đảng viên (tăng 04 chi bộ so với năm 2008); trong đó, có 235 chi bộ có chi ủy, đạt 96,31% (tăng 52,38% so với năm 2008). Về cơ cấu, 100% bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn được chỉ định trực tiếp làm bí thư chi bộ quân sự, chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã được bầu làm phó bí thư. Có 242/244 đồng chí chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã được cơ cấu vào cấp ủy địa phương cùng cấp, đạt 99,18% (tăng 13,35% so với năm 2008). Điều đáng ghi nhận, đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm và tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có hiệu quả, thường xuyên quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh mọi hoạt động và duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng ở chi bộ quân sự.  Ông Lê Xuân Long, Bí thư Đảng ủy - Bí thư Chi bộ quân sự phường An Sơn, TP.Tam Kỳ cho biết: “Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mà cấp trên giao, chi bộ quân sự phường ra Nghị quyết lãnh đạo sát với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi ủy; hàng tháng, hàng quý đều tổ chức kiểm tra đảng viên chấp hành với thực hiện nhiệm vụ được phân công. Vì vậy, trách nhiệm của từng đảng viên được nâng lên rõ rệt, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của phường luôn hoàn thành tốt và chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Nhiều chuyển biến

Nhờ chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã nên việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Các mặt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, hội thi, hội thao, đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội…. từng bước được nâng lên. Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, hàng năm, có 93,44% chi bộ và 96,08% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có từ 80 - 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, lực lượng dân quân tham gia gần 110.000 ngày công phòng chống lụt bão, thu hoạch lúa, hoa màu cho nhân dân vùng bị lũ lụt, nạo vét kênh mương nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, giúp dân sửa chữa, dựng lại nhà cửa sau bão lũ…

Đại tá Nguyễn Tấn Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, mặc dù hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã khá tốt, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đơn cử, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ quân sự còn thấp, nhất là chất lượng ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ định kỳ hằng tháng; một số chi bộ chưa quan tâm lãnh đạo xây dựng và hoạt động của chi đoàn dân quân cơ động, do đó, chưa phát huy được vai trò xung kích của lực lượng vũ trang địa phương. “Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tích cực phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, việc ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phải có nội dung thiết thực, biện pháp khả thi. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của chi bộ quân sự và đánh giá sát đúng chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kiến thức cũng như phương pháp lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho đội ngũ đảng viên trong chi bộ” - Đại tá Nguyễn Tấn Thành nói.