Hội An tổ chức đợt cao điểm kiểm tra phòng cháy chữa cháy

ĐỖ HUẤN |

Sáng 23.6, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 136 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường và tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định 136 và tổ chức đợt hoạt động cao điểm về PCCC trên địa bàn Hội An từ nay đến ngày 15.10. Nội dung trọng tâm là tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ; triển khai phân cấp quản lý PCCC cho UBND các xã, phường; chủ động tổ chức đợt cao điểm với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC; triển khai, hướng dẫn các biện pháp, giải pháp bảo đảm các quy định về an toàn PCCC cũng như quy trình, biểu mẫu tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

TAGS