Hội nghị Ban Chỉ đạo Quân khu 5 về khu vực phòng thủ

VIỆT HÙNG |

Sáng 14.2, Quân khu 5 tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo Quân khu về khu vực phòng thủ (BCĐ Quân khu 5) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đình Khẩn - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu); đồng chí Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2016, BCĐ Quân khu 5 thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ (KVPT), tập trung vào các địa bàn trọng yếu, trên tuyến biên giới và các đảo gần bờ. Kịp thời phát hiện những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong KVPT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm và tập trung chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh, thành phố, xây dựng thế trận lòng dân. Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề liên quan, không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá. Công tác bảo đảm ngân sách xây dựng KVPT có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Một số chương trình, trang thiết bị lưỡng dụng đã phát huy hiệu quả sử dụng… Phương hướng năm 2017, BCĐ Quân khu 5 xác định triển khai đồng bộ các giải pháp trong xây dựng các tiềm lực vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông phù hợp với phương án tác chiến đã được phê duyệt, mở rộng mạng lưới y tế, giáo dục, thông tin liên lạc đến các xã vùng sâu, vùng xa. Chỉ đạo, đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế, phù hợp với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tăng cường các hoạt động đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng…

VIỆT HÙNG