Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật Quốc phòng 2018

VINH ANH - THANH PHƯỚC |

Sáng 27.3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 122 điểm cầu trong toàn quân triển khai những nội dung của Luật Quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Luật Quốc phòng được Quốc hội thông các qua tại kỳ họp thứ 5 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2019 đã góp phần thể chế hóa, luật hóa và mở rộng phạm vi điều chỉnh trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Luật Quốc phòng gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng; những hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng; vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng. Luật cũng làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội...

VINH ANH - THANH PHƯỚC