Hơn 10 tỷ đồng chi trả chế độ, chính sách theo Quyết định 62 tại Thăng Bình

THÀNH CHÂU |

(QNO) - Ngày 27.12, UBND huyện Thăng Bình tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp bạn Lào sau 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ.

Là địa phương được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn triển khai thí điểm, trong thời gian qua, huyện Thăng Bình đã tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đề cao vai trò của trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ trên địa bàn. Vì vậy, việc triển khai thực hiện QĐ 62 đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Trong số 2.876 hồ sơ tiếp nhận, tỉnh đã thẩm định và chi trả cho 2.444 đối tượng với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc thẩm định, xét duyệt các hồ sơ đều diễn ra đúng quy trình, nhiều trường hợp không nhớ rõ quá trình cống hiến đã được hội đồng xét duyệt các địa phương hướng dẫn kịp thời để hoàn chỉnh thủ tục xét duyệt.

Dịp này, UBND huyện Thăng Bình đã khen thưởng cho 7 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích tốt trong quá trình thực hiện QĐ 62 của Thủ tướng Chính Phủ.

THÀNH CHÂU