Huấn luyện cho 1.585 ngư dân, dân quân biển

ANH TUẤN |

Từ ngày 3.11 đến 3.12, tại 2 huyện Núi Thành và Thăng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức huấn luyện cho 1.585 ngư dân, dân quân biển tham gia đấu tranh, bảo vệ chủ quyền các vùng biển đảo.

Đợt huấn luyện nhằm trang bị cho ngư dân và dân quân biển những nội dung cơ bản Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Quan điểm, chủ trương về phương pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo; Nhiệm vụ chức năng của lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo; Hiệp đồng xử lý các tình huống trên biển… Đợt huấn luyện còn trang bị cho ngư dân những kỹ năng cần thiết về sơ cấp cứu khi gặp nạn trên biển, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng chức năng khác trên biển cùng tham gia bám biển, bám ngư trường truyền thống. Được biết, trong 2 năm (2014 - 2015), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 20 lớp huấn luyện cho 3.745 ngư dân và dân quân biển sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển đảo của Tổ quốc.

ANH TUẤN