Huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an xã

HOÀNG VŨ - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Công an tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng công an xã, thị trấn (gọi tắt là công an xã). Đây là lớp thứ hai được tổ chức trong năm 2018.

Tham gia lớp học có 150 người là trưởng công an các xã và cán bộ dự nguồn trưởng, phó trưởng công an xã. Trong thời gian 15 ngày, học viên được truyền đạt 12 chuyên đề trang bị những kiến thức cơ bản, thiết thực về quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự; về pháp luật có liên quan trực tiếp đến công tác của lực lượng công an xã; một số kiến thức nghiệp vụ cơ bản, phương pháp hoạt động của công an xã…

Lớp học nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực công tác, góp phần xây dựng, củng cố lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

HOÀNG VŨ - THÀNH CÔNG