Huấn luyện ngư dân và dân quân biển

TUẤN ANH |

Trong 2 ngày (3 và 4.11), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lớp huấn luyện cho hơn 100 chiến sĩ dân quân biển và ngư dân của xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

Lớp tập huấn đã truyền đạt các nội dung như: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của biển đảo Việt Nam, chủ quyền pháp lý vùng biển của Việt Nam; Luật Biển Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông… Ngoài ra, các báo cáo viên còn cập nhật nhiều thông tin mới về tình hình biển đảo hiện nay. Lớp tập huấn giúp ngư dân và dân quân biển xã Tam Giang vận dụng linh hoạt các kiến thức vào trong quá trình đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

TUẤN ANH