Huấn luyện ngư dân và dân quân biển

TUẤN ANH |

Sáng 8.11, UBND tỉnh khai mạc lớp huấn luyện ngư dân và dân quân biển (lớp thứ nhất) tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành đang hành nghề đánh bắt hải sản trên ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trong 4 ngày, 200 ngư dân và lực lượng dân quân biển được trang bị những kiến thức cơ bản về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên biển đảo Việt Nam, chủ quyền pháp lý vùng biển của Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về biện pháp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)...  Theo kế hoạch, năm 2016, UBND tỉnh sẽ mở 8 lớp huấn luyện 1.600 học viên là lực lượng dân quân biển và ngư dân các xã Tam Giang, Tam Quang, Tam Hải (Núi Thành); Bình Minh, Bình Dương, Bình Hải (Thăng Bình); Duy Nghĩa, Duy Vinh (Duy Xuyên), Cửa Đại, Cẩm An (TP.Hội An).

TUẤN ANH