Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổng kết phong trào thi đua năm 2015

NHƯ Ý |

(QNO) - Ngày 11.11, Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015.

Trong năm qua, công an 9 đơn vị đồng bằng của tỉnh đã cụ thể hóa phong trào thi đua thành 4 đợt, gắn với các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và của ngành. Theo đó, công an các địa phương đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn cùng với lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình ANTT. Cụ thể, trong năm, trên địa bàn cụm thi đua đồng bằng đã xảy ra 646 vụ vụ phạm pháp hình sự, giảm được 139 vụ so với năm 2014, triệt phá 112 băng ổ nhóm với gần 480 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án bình quân đạt gần 75%. Tai nạn giao thông xảy ra 241 vụ, làm chết 164 người, 223 người bị thương, so với năm 2014 tăng 58 vụ. Hội nghị cũng đã bình bầu các danh hiệu thi đua trình Hội đồng thi đua Công an tỉnh xem xét quyết định trong thời gian tới.

NHƯ Ý