Kiểm tra công tác phối hợp chính trị giữa biên phòng và quân sự tỉnh

THÁI TÙNG |

Đoàn công tác Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cục Chính trị Quân khu 5 do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và Đại tá Dương Hoàng Toán - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 làm trưởng đoàn vừa tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chương trình phối hợp công tác đảng, công tác chính trị năm 2018 đối với Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam.

Tại Bộ CHQS tỉnh, đoàn công tác đã được nghe đại diện lãnh đạo hai bộ chỉ huy báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình phối hợp công tác đảng, công tác chính trị trong 6 tháng đầu năm. Theo báo cáo của các đơn vị, sau khi tổ chức ký kết, nội dung chương trình phối hợp được phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP và quân sự tỉnh nắm, hiểu để nghiêm túc thực hiện. Các bộ chỉ huy đã chỉ đạo, hướng dẫn đồn biên phòng và ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố có đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin tình hình, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch và tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác đảng, công tác chính trị sát với thực tế địa bàn và đơn vị. Đến nay, đã có 11/11 đồn biên phòng tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với 8 ban CHQS huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn đóng chân.

Từ đầu năm đến nay, qua phối hợp về công tác đảng, công tác chính trị, các lực lượng đã nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời định hướng giải quyết những vấn đề nảy sinh đặc biệt trong công tác bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân. Công tác nắm, trao đổi tình hình và chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã được hai cơ quan phối hợp, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các ban ngành trên địa bàn phối hợp thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng và nền biên phòng toàn dân vững chắc…

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng và Đại tá Dương Hoàng Toán biểu dương những nỗ lực của cơ quan chính trị hai Bộ Chỉ huy BĐBP và Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chương trình phối hợp trong thời gian qua. Thủ trưởng hai cơ quan Cục chính trị lưu ý, trong thời gian tới tình hình chính trị trên thế giới, khu vực và trong nước diễn biến rất phức tạp, cho nên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ CHQS tỉnh cần tăng cường nắm xử lý tình hình, phát huy tốt những nội dung phối hợp thực hiện chương trình đã đạt được trong thời gian qua; nâng cao hơn nữa các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới.

Dịp này, tại Đồn Biên phòng Bình Minh (Thăng Bình), đoàn công tác hai Cục Chính trị tổ chức kiểm tra, khảo sát và đánh giá việc thực hiện chương trình phối hợp công tác đảng, công tác chính trị năm 2018 giữa Đồn Biên phòng Bình Minh - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban CHQS huyện Thăng Bình - Bộ CHQS tỉnh.

THÁI TÙNG