Kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô

CHÂU NỮ |

(QNO) - Từ ngày 21.1, Tổ kiểm tra liên ngành đường bộ của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Quảng Nam.

Tổ kiểm tra liên ngành đường bộ kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn Quảng Nam vừa được UBND tỉnh quyết định thành lập và giao lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải làm Tổ trưởng; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh làm Tổ phó. Các thành viên Tổ liên ngành gồm có 7 người là đại diện các cơ quan liên quan và công an 18 huyện, thị xã, thành phố (mỗi đơn vị 1 cán bộ, chiến sĩ).

Tổ kiểm tra liên ngành đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện, trình Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện khi có yêu cầu; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra liên ngành theo kế hoạch được phê duyệt.

CHÂU NỮ