Lữ đoàn 173 Quảng Nam - Đà Nẵng gặp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập

ĐÌNH HÒA |

Sáng 26.8, Ban liên lạc Lữ đoàn 173 Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đơn vị (1.9.1978 - 1.9.2018).

Gần 700 cựu chiến binh Lữ đoàn 173 đã cùng nhau ôn lại những năm tháng gian khổ, hào hùng với nhiều chiến công, thành tích qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Lữ đoàn 173 thành lập tại thị xã Tam Kỳ, đóng quân trên địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng, có nhiều đơn vị trực thuộc tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu giúp bạn trên đất nước chùa tháp… Dịp này, Ban liên lạc lữ đoàn tặng cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn 6 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng).

ĐÌNH HÒA