Năm 2019 Quảng Nam được giao tuyển chọn 2.400 thanh niên nhập ngũ

TUẤN ANH |

Sáng 27.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS); tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Luật NVQS có hiệu lực thi hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định tuyển quân “giao cho địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”; đồng thời thực hiện tốt tiêu chí “3 trong 1” (thanh niên là cán bộ - đảng viên - tốt nghiệp đại học, cao đẳng). Hội đồng NVQS các cấp đã triển khai thực hiện đầy đủ các bước trong công tác tuyển quân từ khâu đăng ký, quản lý thực lực, sơ tuyển, xét duyệt cho đến khám sức khỏe; thực hiện “3 cử, 4 công khai”; tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm. Từ năm 2016 đến năm 2018, toàn tỉnh đã tiến hành giao 7.754 thanh niên cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5; trong đó, có 4.251 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2; 832 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; 166 thanh niên là đảng viên; có 7 thanh niên đạt tiêu chí “3 trong 1”.

Đối với công tác giáo dục QP-AN giai đoạn 2016 - 2018, bên cạnh việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng theo quy định, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh đã tập trung tăng cường giáo dục QP-AN cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, các trường dạy nghề; học sinh phổ thông được tổ chức giáo dục QP-AN theo hình thức lồng ghép vào các môn học thể dục, giáo dục công dân, lịch sử và các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho toàn dân về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Triển khai các công tác liên quan trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu Hội đồng NVQS các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; tổ chức các bước tuyển chọn chặt chẽ, chính xác, công khai, minh bạch, nhất là công tác khám sức khỏe NVQS; nâng tỷ lệ gọi nhập ngũ đối với thanh niên đạt tiêu chí “3 trong 1”. Đồng thời đề nghị các cấp xử lý kiên quyết, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật NVQS; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân; đảm bảo giao quân toàn tỉnh năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu trên giao là 2.400 thanh niên nhập ngũ.

TUẤN ANH