Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Theo đó, tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đặc biệt là quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chấp hành nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn và chỉ tiêu trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo quy định mới của Bộ Quốc phòng tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4.10.2018; kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực, vi phạm trong công tác tuyển quân.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển quân "3 trong 1". Chú trọng thực hiện giao quân gắn với vùng động viên để xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cho cán bộ địa phương; bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân về số lượng, tiêu chuẩn và phương pháp giao nhận quân.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, công an cấp xã phối hợp với ban chỉ huy quân sự cùng cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, xét duyệt số công dân có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ công an nhân dân...

M.L