Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm rửa tiền

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Kế hoạch xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phòng chống tham nhũng và nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.

Khuyến khích nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên công khai, minh bạch tài sản, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, tố giác các hành vi rửa tiền, hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chính phủ sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản liên quan phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Bổ sung các quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với một số tài sản có tính đặc thù như tiền điện tử, tiền ảo, tiền mã hóa, tài sản ảo...

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đẩy mạnh các biện pháp thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, nhất là trong trường hợp điểm đến của dòng tiền là các tổ chức, cá nhân, vùng lãnh thổ có nguy cơ cao về rửa tiền, các “thiên đường thuế”.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn tài trợ từ nước ngoài (nhất là từ các tổ chức phản động lưu vong, các nước là địa bàn đứng chân của các tổ chức khủng bố) vào địa bàn tỉnh thông qua các quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tài trợ khủng bố, tài trợ số đối tượng phản động, chống đối trong nước.

Tăng cường tính công khai, minh bạch trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, bất động sản, đầu tư, sở hữu đất đai, hàng hóa xa xỉ và những tài sản khác có thể trở thành phương tiện che giấu nguồn thu nhập phi pháp. Thường xuyên rà soát, phát hiện, xử lý các tài khoản sử dụng tên giả...

TAGS