Nâng cao kỹ năng xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật

THÀNH CÔNG |

Sáng 19.9, UBND tỉnh khai mạc lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định văn bản pháp luật và theo dõi, đánh giá hiệu quả công tác thi hành pháp luật về phòng chống tội phạm. Tham dự tập huấn có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương, cán bộ trực tiếp làm công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật ở cơ sở.

Đến dự và phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, công tác xây dựng, tham gia xây dựng văn bản pháp luật và theo dõi đánh giá hiệu quả công tác thi hành được các đơn vị triển khai nghiêm túc; trình tự thủ tục ban hành được thực hiện đúng quy định, công tác theo dõi, đánh giá có nhiều chuyển biến. Tỉnh cũng đã phối hợp mở nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc; nhiều cơ quan, ban ngành còn thiếu quan tâm đến lĩnh vực này dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, còn mang tính hình thức, chung chung. Thông qua buổi tập huấn các đại biểu sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác này, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

THÀNH CÔNG