XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:

Nhân lên những niềm tin

THÀNH CÔNG - VIẾT KIM |

Thêm nhiều cánh tay góp sức vào công cuộc giữ gìn an ninh ngay từ cơ sở, một thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố, kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo môi trường ổn định, phát triển.

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, khen thưởng trong suốt 5 năm qua. Ảnh: T.C
Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, khen thưởng trong suốt 5 năm qua. Ảnh: T.C

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Chủ động bám sát tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền để kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào tập trung, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở là những giải pháp đầu tiên được Công an tỉnh đặc biệt chú trọng.

Đặc biệt, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA-V28 ngày 21.4.2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngành đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc cơ sở chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (PCTP-TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh cho hay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự hiện nay, Chỉ thị 04 của Bộ trưởng Bộ Công an có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Dựa trên chỉ thị này, Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để tổ chức triển khai có hiệu quả việc xây dựng nền an ninh nhân dân (ANND), thế trận ANND, đặc biệt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cũng đã kịp thời đưa nội dung này thành nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn với nhiều cuộc vận động khác tạo sức lan tỏa lớn như “Dân vận khéo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp quan trọng triển khai các phong trào, nhiều năm qua lực lượng công an phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các ngành, đoàn thể tổ chức hơn 8.100 đợt phát động, với hơn 1,6 triệu lượt người tham dự.

Nội dung tuyên truyền xoay quanh giáo dục lòng yêu nước, truyền thống quê hương xứ Quảng, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” và thủ đoạn của của các thế lực thù địch, tội phạm...

Có thể thấy rõ hiệu ứng của tuyên truyền, khi người dân cung cấp gần 11.500 nguồn tin giá trị, giúp lực lượng giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, cảm hóa hàng nghìn thanh niên lầm lỗi, thu hồi nhiều súng, đạn, thuốc nổ, vũ khí và công cụ hỗ trợ…

Dấu ấn các mô hình

Từ năm 2014, Công an tỉnh phát động phong trào “2 giữ” về ANTT là “Giữ người” và “Giữ tài sản” đến các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tập trung vào mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT” ở tận địa bàn các khu dân cư.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 74 loại mô hình với số lượng 2.150 mô hình, với 891 tổ chức tự quản làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT; 835 mô hình tự phòng, tự quản ở khu dân cư. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả và trở thành điểm sáng trong phong trào bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Hàng năm, Công an tỉnh kịp thời rà soát, đánh giá, loại bỏ các mô hình có hiệu quả, tổ chức giới thiệu, nhân rộng những cách làm hay. Điển hình như mô hình “Tiếng loa an ninh” của xã Bình Đào (huyện Thăng Bình), không chỉ được Công an tỉnh nhân rộng trên địa bàn Quảng Nam mà còn được Bộ Công an phổ biến ra phạm vi cả nước. Từ trong phong trào, cũng có hàng trăm người dân được các cấp tuyên dương, khen thưởng vì những đóng góp không nhỏ cho công tác gìn giữ an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 04, nhiều đơn vị, địa phương đã đề ra các nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, phong phú để nâng cao hiệu quả xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND.

“Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, khí thế tham gia sôi nổi nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xứ Quảng trong việc xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND, góp phần to lớn và quan trọng tạo lập một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển, là nền tảng vững chắc để Quảng Nam tiếp tục phấn đấu đi lên trong tương lai” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nhận xét.