Núi Thành duy trì 22 mô hình về an ninh trật tự

VĂN PHIN |

(QNO) - Ngày 16.1, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác công an xã; tái hòa nhập cộng đồng; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư năm 2018.

Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Núi Thành phát triển sâu rộng và được quần chúng nhân dân hưởng ứng tích cực. Toàn huyện tổ chức 270 buổi tuyên truyền nhận thức pháp luật lồng ghép phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì 22 mô hình về an ninh trật tự. Huyện xây dựng lực lượng nòng cốt phòng chống tội phạm như củng cố lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, đảm bảo hoạt động của 93 đội dân phòng cùng nhiều hoạt động khác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, huyện Núi Thành tặng 11 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”; khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

VĂN PHIN