Ổn định an ninh trật tự trên địa bàn có dự án cây cao su

THÀNH CÔNG - HOÀNG VŨ |

(QNO) - Ngày 27.6, Công an tỉnh và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (2009 - 2019).

Đại diện hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong thời gian đến. Ảnh: H.V
Đại diện hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp trong thời gian đến. Ảnh: H.V
 

Theo đánh giá, qua 10 năm thực hiện quy chế, công tác triển khai thực hiện giữa hai đơn vị đã được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự giữa hai đơn vị được thống nhất, chặt chẽ, đạt hiệu quả.

Qua đó đã huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia, giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân lao động của công ty nhận thức đầy đủ về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Xác định được trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế để phục vụ có hiệu quả cho công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh của công ty.

Đáng chú ý, từ năm 2009 đến nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, điều tra, xử lý hơn 100 vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại các địa bàn có dự án cây cao su của công ty. Cụ thể như các vụ việc mất cắp mủ cao su, vật tư thiết bị, chặt phá vườn cây cao su và các vụ việc liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện…, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi thảo luận thống nhất sửa đổi một số nội dung trong quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình hiện nay, lãnh đạo hai đơn vị đã ký kết tiếp tục thực hiện trong thời gian đến.