Phấn đấu hoàn thành bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào quý II.2021

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 18.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trị hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quảng Nam. Đại tá Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị chiều 18.11. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị chiều 18.11. Ảnh: N.Đ

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, qua 2 năm triển khai thực hiện công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy hoạch hài cốt liệt sĩ, đến nay, tất cả 1.240 thôn, 241/241 xã, phường, thị trấn và 18/18 huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, đạt được mục đích, yêu cầu theo hướng dẫn. Trên cơ sở hội nghị kết luận địa bàn của 18 địa phương cấp huyện, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kết luận địa bàn cấp tỉnh.

Cụ thể, danh sách liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh là 88.289 liệt sĩ. Trong đó, đã tìm kiếm, quy tập là 78.138 hài cốt liệt sĩ; 10.151 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập. Có 178 khu vực (trong đó cấp thôn: 117 khu vực; cấp xã: 61/241 xã, phường, thị trấn) đã tìm kiếm, quy tập xong. Có 693 khu vực/10.151 hài cốt liệt sĩ có thông tin mộ chí, đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa hết, cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập. Có 122 khu vực có thông tin mộ liệt sĩ nhưng chưa tìm kiếm, quy tập; 75 khu vực đã tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Ngoài ra, có 11 khu vực, địa bàn không rõ thông tin (vùng mờ).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và chia sẻ về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thời gian đến, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với nhiệm vụ này.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tham mưu Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo đối với công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ trên địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhận thức trong các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân, cũng như khai thác tốt nguồn thông tin về mộ liệt sĩ từ những người tham gia hai cuộc chiến tranh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Cơ quan Quân sự tỉnh) chủ trì tăng cường công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh nắm chắc cơ sở để kịp thời xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch tìm kiếm ngay theo tinh thần dễ làm trước, khó làm sau nhằm tranh thủ hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ Quân khu 5; phấn đấu đến quý II.2021 hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ...