Phát động "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" tại xã La Êê

HỒNG ANH |

(QNO) - UBND xã La Êê (Nam Giang) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng La Êê phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh : Ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Ảnh: ĐÌNH XUÂN
Ký kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tại xã La Êê. Ảnh: ĐÌNH XUÂN

Đồn Biên phòng La Êê quản lý địa bàn 2 xã La Êê và Chơ Chun của huyện Nam Giang với 35,13km đường biên giới, gồm có 13 cột mốc và 3 cọc dấu mốc; riêng địa bàn xã La Êê có 6 cột mốc (từ mốc 710 đến 715) và 3 cọc dấu mốc. Thời gian qua, cán bộ chiến sĩ của đồn và chính quyền địa phương đã tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của biên giới quốc gia và công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đến từng người dân.

Tại lễ phát động, 30 hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia vào 3 tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại 3 thôn: Pa Lan, Pà Ooi và Đắc Ngol. Dịp này, xã La Êê tổ chức ra mắt 3 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản tại 3 thôn với 10 thành viên tham gia.  

HỒNG ANH