Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 28.10, tại hội trường Huyện ủy Đại Lộc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng cán bộ chủ chốt gồm chủ tịch huyện/thành phố, trưởng phòng tư pháp huyện/thành phố, ban chỉ huy quân sự huyện/thành phố, chủ tịch xã/thị trấn và chỉ huy trưởng quân sự xã/thị trấn.

Hội nghị thu hút khoảng 200 học viên thuộc 6 huyện/thành phố: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Tại đây, các học viên được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh như: Luật số 30/2013/QH13 về giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định 13/2014/NĐ-CP về Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về giáo dục quốc phòng và an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đây là đợt tập huấn lần thứ 3 được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trước đó, 2 lớp tập huấn về giáo dục quốc phòng và an ninh cũng đã được tổ chức tại Tam Kỳ (21.10) và Quế Sơn (24.10), thu hút sự tham gia của khoảng 400 học viên thuộc 12 huyện/thành phố.

HOÀNG LIÊN