Phối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

NGUYỄN DƯƠNG |

Sáng 27.10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Thiếu tướng Lương Văn Quang - Phó Chánh văn phòng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 77, các lực lượng công an, biên phòng, quân sự tại những địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xây dựng, ký kết các quy chế phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Qua 5 năm thực hiện, công tác phối hợp giữa ba lực lượng ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả cao, qua đó đã giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong xây dựng lực lượng; phối hợp trong phòng thủ dân sự; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời, biển, đảo ngày càng chặt chẽ, kết quả cao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong thời gian đến là việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam và tại 18 huyện, thị xã, thành phố. Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN DƯƠNG