Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền pháp luật

THÀNH CÔNG |

Thực hiện quy chế giữa Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (T52) với Công an tỉnh, sáng 13.6, Khoa Cảnh sát kinh tế của trường và Công an huyện Quế Sơn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Nội dung ghi nhớ hợp tác giữa 2 đơn vị tập trung vào công tác phối hợp giảng dạy, báo cáo tình hình thực tế, đưa giáo viên, học viên đi luân chuyển thực tế, tuyên truyền pháp luật về kinh tế, môi trường, tổ chức các hội thảo chuyên đề, báo cáo khoa học cũng như các hoạt động phong trào, thiện nguyện… Những nội dung này dự kiến sẽ được cụ thể hóa bằng các hoạt động từ nay đến cuối năm 2017, làm tiền đề cho việc hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

THÀNH CÔNG