Phòng Tham mưu Công an tỉnh: Kịp thời tham mưu biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY |

(QNO) - Sáng nay 23.12, Phòng Tham mưu Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác tham mưu năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.H
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.H

Năm 2021, Đảng ủy Phòng Tham mưu Công an tỉnh có nhiều nỗ lực trong xây dựng, ban hành các nghị quyết để lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ.

Trong công tác chuyên môn, đơn vị tích cực tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành 34 kế hoạch, 1 phương án, 3 quyết định, 57 văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực công tác an ninh. Tập trung tham mưu Tiểu ban An ninh Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động bất ngờ trong cuộc bầu cử.

Đơn vị cũng tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành hơn 130 văn bản chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Qua đó, công tác phòng chống tội phạm trên lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường đạt nhiều kết quả tốt. Tội phạm hình sự giảm so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 90,2%, trong đó điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92,4%; nhiều chuyên án, vụ án lớn được phát hiện, điều tra, làm rõ.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021.

TAGS