Quân khu 5: Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP |

(QNO) - Sáng 13.6, tại TP.Đà Nẵng, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu 5 tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch - Phó Chính ủy Quân khu, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Quân khu 5 chủ trì Hội nghị.

 
 
 6 tháng đầu năm nay, công tác PBGDPL và phòng, chống tội phạm đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả, từng bước đưa hoạt động PBGDPL đi vào chiều sâu, có nề nếp từ quân khu đến cơ sở. Nhiều đơn vị đã kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý bộ đội, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật quân khu để tổ chức tuyên truyền, học tập kịp thời, góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành, tự giác thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng thói quen và lối sống theo pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật trong LLVT quân khu.

Từ nay đến cuối năm, Hội đồng phối hợp PBGDPL quân khu tập trung chỉ đạo, triển khai giáo dục các chuyên đề pháp luật còn lại của năm 2019 và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả nghiêm túc, chất lượng. Tiếp tục làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu tích cực đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung công tác phối hợp PBGDPL và phòng chống tội phạm. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL. Duy trì có nề nếp, chất lượng “Ngày pháp luật” trong quân đội và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2019. Kịp thời thông báo, phổ biến, quán triệt nhanh các văn bản pháp luật mới ban hành. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi tuần học một điều luật” và hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân. Nâng cao chất lượng tuyên truyền PBGDPL trên báo - truyền hình quân khu, các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân ở các địa phương và hệ thống phát thanh nội bộ các đơn vị. Tăng cường hoạt động tổ chức xét xử lưu động của tòa án quân sự quân khu. Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong phối hợp PBGDPL và phòng, chống tội phạm…