Quân khu 5 tăng cường quản lý, sử dụng đất quốc phòng

TRẦN THÔNG |

(QNO) - Sáng 1.10, tại TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá kết quả khắc phục khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng và tài sản trên đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2013, Nghị quyết số 1002 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quyết định 1230 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc không mở mới các dự án sử dụng đất quốc phòng chưa sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục đích kinh tế... 

Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị.
Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị.
 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Trên cơ sở đó, Quân khu 5 xác định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm các tồn tại, các dự án liên doanh, liên kết chưa đúng quy định; đề xuất giải pháp góp nâng cao hiệu quả sử dụng đất quốc phòng,…

TAGS