Quế Sơn diễn tập khu vực phòng thủ

DUY THÁI |

(QNO) - Ngày 19 và 20.6, huyện Quế Sơn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Nhờ chuẩn bị khá tốt mọi mặt, từng chức danh trong khung tập phát huy tốt vai trò trách nhiệm, xử trí nhanh các tình huống, cán bộ, chiến sĩ tham gia phần thực binh phối hợp thống nhất, nhịp nhàng nên cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao và xếp loại khá tốt.

Qua diễn tập đã nâng lên một bước trình độ lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, ban ngành, mặt trận đoàn thể của huyện trong xây dựng khu vực phòng thủ thời bình và tác chiến phòng thủ khi có tình huống chiến tranh xảy ra. Đánh giá đúng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng nền quốc phòng  - an ninh vững chắc.

DUY THÁI