Sư đoàn 315 giúp dân xây dựng nông thôn mới

THU PHƯƠNG |

Từ ngày 1 đến 10.12, 100 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 315 giúp nhân dân xã Trà Sơn và Trà Bui (Bắc Trà My) xây dựng nông thôn mới.

Trong chuyến dân vận lần này, cùng với công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung giúp địa phương làm mới, tu sửa, mở rộng đường giao thông nông thôn; san lấp mặt bằng, sửa chữa, dựng mới nhà cho người dân. Ngoài ra, sư đoàn sẽ tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã.

THU PHƯƠNG