Tam Kỳ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên

BÙI HUÂN |

(QNO) - Sáng nay 9.9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh TP.Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 80 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: BÙI HUÂN
Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 9 đến 11.9. Ảnh: BÙI HUÂN

Trong thời gian 3 ngày, học viên được truyền đạt các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Tổ chức phản động FULRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch ở Tây Nguyên; Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng trên địa bàn Quân khu 5.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức quốc phòng và kỹ năng quân sự cần thiết cho cán bộ, đảng viên để vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác; tuyên tuyền phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh đến nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

TAGS