Tăng cường bố trí công an chính quy về xã

XUÂN MAI |

(QNO) - Tháng 9 này, Công an toàn tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại đội ngũ, trọng tâm là tiếp tục bố trí công an chính quy về xã.

Cán bộ Công an xã giải quyết các nhu cầu thủ tục hành chính cho người dân
Lực lượng công an chính quy về xã được người dân tin yêu, chính quyền địa phương đánh giá cao trong thời gian qua. Ảnh: XUÂN MAI

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường cho lực lượng công an cơ sở, đảm bảo nguồn cán bộ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh bố trí công an chính quy. Chậm nhất đến hết quý III - 2020 phải đảm bảo đủ ít nhất 5 cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an chính quy/xã. Đây là nhiệm vụ, yêu cầu cấp bách đặt ra cho Công an tỉnh Quảng Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên, thời gian qua Công an tỉnh tích cực cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp trong Công an tỉnh. Theo yêu cầu đặt ra, ngoài số CBCS điều động, phân công thời gian trước thì công an toàn tỉnh phải điều động đảm bảo đủ quân số công an xã theo cơ cấu 5 CBCS/xã.

Hiện Công an 8 địa phương: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc và Nông Sơn tự cân đối sắp xếp từ nguồn CBCS trong biên chế để điều động về xã; 10 địa phương còn lại, ngoài việc tự sắp xếp bố trí, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh sẽ tăng cường tổng số 124 CBCS.

Hoàn thành nhiệm vụ cấp bách trên trong tháng 9 này đặt ra nhiều khó khăn cho công an các địa phương, đơn vị, nhất là trong điều kiện biên chế toàn Công an tỉnh không tăng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: “Tăng cường công an chính quy về xã là mệnh lệnh chiến đấu, là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Vì vậy, dù có khó khăn, lực lượng công an toàn tỉnh cũng phải thực hiện và hoàn thành công tác này theo đúng thời gian đã đặt ra”.

Công an xã đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động Nhân dân
Công an xã đến nhà dân thực hiện tuyên truyền. Ảnh: XUÂN MAI

Trên cơ sở kế hoạch và chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã và đang gấp rút thực hiện. Đối với công an 8 địa phương tự cân đối biên chế nói trên, sẽ tiến hành rà soát, cơ cấu cán bộ của địa phương để bố trí công an chính quy về xã hợp lý, đảm bảo yêu cầu.

Đối với các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tăng cường lực lượng cho công an cấp dưới (cấp huyện) thì tăng cường quán triệt trong toàn CBCS nắm rõ chủ trương của Bộ Công an. Căn cứ phạm vi, diện rà soát, quy định cụ thể về khung năng lực công tác, trình độ chuyên môn, cấp bậc hàm... từ đó lựa chọn những CBCS đủ tiêu chuẩn, điều kiện để điều động. Những ngày qua, công an các đơn vị đang thực hiện quyết liệt nội dung này.

Quá trình rà soát, giới thiệu, xét chọn được tổ chức thực hiện khách quan, minh bạch; trong đó chú trọng làm tốt công tác tư tưởng đối với CBCS, động viên, khuyến khích tinh thần tình nguyện của CBCS. Qua triển khai đã có nhiều CBCS có đơn tình nguyện về cơ sở. Sau khi tăng cường về công an cấp huyện, công an cấp huyện sẽ tiếp tục cân nhắc, bố trí về xã theo đúng yêu cầu công tác.

Với quyết tâm chính trị của toàn lực lượng, cuối tháng 9.2020, công an 203 xã trên toàn tỉnh sẽ được bố trí đủ 5 CBCS/xã. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để tăng cường sức mạnh cho công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở trong thời gian tới.

Công an tỉnh đã điều động 475 công an chính quy về nhận công tác tại 203/203 xã, mỗi xã 1 - 3 CBCS. Lực lượng này đã bám sát địa bàn, triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Từ tháng 3.2020 đến nay, lực lượng công an xã phát hiện, bắt giữ hàng chục vụ trộm cắp tài sản; điều tra xử lý 21 vụ, 29 đối tượng sử dụng chất ma túy; 91 vụ, 387 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thể hiện tinh thần chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.