Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn tỉnh

THÀNH CÔNG |

(QNO) - Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh vừa có công văn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và người dân tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc đã xảy ra 1.057 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 55 người, thiệt hại về tài khoảng 684 tỷ đồng; trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy, làm chết 1 người, thiệt hại về tài sản khoảng 252 tỷ đồng. Trong đó, nổi lên là tình hình cháy nhà dân, loại hình nhà ở kết hợp với kinh doanh, nhà liền kề, có diện tích nhỏ nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Bên cạnh đó, xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản như vụ cháy tại Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô khách Trường Hải tại xã Tam Hiệp (Núi Thành) vào ngày 2.2.2017 gây thiệt hại 250 tỷ đồng;

Trước diễn biến đó, Công an tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; nêu cao tinh thần trách nhiệm của chính quyền các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về PCCC; kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại từng địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị, các cơ quan đoàn thể tại địa phương được đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn PCCC, khuyến cáo các hộ gia đình chủ động phòng cháy; củng cố, kiện toàn các lực lượng PCCC tại chỗ… Riêng các đơn vị, doanh nghiệp, Công an tỉnh đề nghị cần chủ động chỉ đạo thực hiện việc xây dựng phương án chữa cháy cơ sở phù hợp, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và công tác đảm bảo an toàn phòng cháy. Ban quản lý các khu, cụm công nghiệp, các chủ doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh,  các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về PCCC và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy, nổ và sự cố tai nạn tại các cơ sở thuộc các khu, cụm công nghiệp.

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn PCCC, chú trọng việc xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định, nghiên cứu, đề xuất thành lập Đội PCCC chuyên ngành và trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn cứu hộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát đảm bảo các yêu cầu điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã gửi tài liệu tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp PCCC để các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền, quán triệt ở cơ sở.

THÀNH CÔNG