Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15.4.2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Các cấp chính quyền, nhất là xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

Tổ chức cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm.

Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường, hải quan, cảnh sát biển... tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu, nhà ga, bến cảng, các chợ, trung tâm thương mại và trên các phương tiện giao thông. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm...

M.L