Tập huấn công tác phòng chống mua bán người

MINH THÔNG - TÂM LÊ |

Từ ngày 25 - 26.3, Ban điều hành Chương trình phát triển vùng huyện Nông Sơn phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn “Xác định nạn nhân và các kỹ năng trong công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nắm bắt về tình hình tội phạm mua bán người, khái niệm mua bán người đối với người trưởng thành và trẻ em, các tài liệu làm căn cứ để xác định một người là nạn nhân bị mua bán, quyền và nghĩa vụ của nạn nhân, các biện pháp bảo vệ nạn nhân…. Bên cạnh đó, hội nghị còn phổ biến những quy định của pháp luật về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các quy định về nhận con nuôi, kế hoạch rà soát nạn nhân bị mua bán, người có dấu hiệu là nạn nhân bị mua bán, tìm hiểu kiến thức về xác định nạn nhân qua các trường hợp bị mua bán trên địa bàn tỉnh.

MINH THÔNG - TÂM LÊ