Tập huấn công tác quân nhu cho cán bộ biên phòng

VĂN VINH |

Ngày 17.8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam), Cục Hậu cần Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn công tác quân nhu năm 2015 cho 169 đại biểu từ 16 đơn vị bộ đội biên phòng khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về công tác quân nhu như: tổ chức điều hành bếp ăn; tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi; kỹ thuật vận hành, sử dụng bếp lò hơi cơ khí; cách làm thực đơn, cơ sở khoa học và tổ chức ăn uống, công tác đảm bảo quân trang; nghiệp vụ quản lý chi tiêu tài chính ở đơn vị cơ sở bộ đội biên phòng... Qua đợt tập huấn lần này, các học viên vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn của từng đơn vị, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi - Quản lý quân nhu tốt”; linh hoạt, sáng tạo, có nhiều mô hình, sáng kiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện và nâng cao đời sống cho bộ đội.

VĂN VINH