Tập huấn công tác quân sự cho cán bộ cơ sở

VĂN TOÀN |

Sáng 2.1, Ban CHQS huyện Thăng Bình tổ chức lớp tập huấn công tác quân sự năm 2019 cho học viên là thôn đội trưởng các địa phương, cán bộ cơ quan Ban CHQS huyện. Lớp tập huấn diễn ra từ 2 - 4.1 với các nội dung về nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Công tác canh phòng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chỉ huy, cơ quan các cấp về công tác canh phòng. Hướng dẫn soạn thảo giáo án huấn luyện. Ngoài ra, các học viên được truyền đạt nội dung về quy trình xét duyệt thực lực tuyển quân, công tác quản lý thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn tổ chức thực hiện ngày kỹ thuật ở đơn vị… Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn thống nhất một số nội dung về công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện chiến đấu, duy trì nền nếp, chế độ chính quy, tạo cơ sở cho các địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt yêu cầu, góp phần xây dựng lực lượng chính quy trong lực lượng vũ trang.

VĂN TOÀN