Tập huấn Luật Cảnh vệ, Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

THÀNH CÔNG |

Sáng 22.8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cảnh vệ, Luật Trợ giúp pháp lý và Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho đông đảo đại biểu là lãnh đạo sở, ban ngành, cán bộ chủ chốt của công an các đơn vị, địa phương.

Song song với việc trình bày các nội dung cơ bản của 3 bộ luật trên, các báo cáo viên cũng đã tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đại biểu tham dự hội nghị. Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Luật Cảnh vệ ra đời đã tiếp tục tạo điều kiện bảo đảm hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự của lực lượng cảnh vệ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp. Luật Trợ giúp pháp lý giúp khắc phục những hạn chế trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đảm bảo hoạt động này phát triển theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực, cung cấp các dịch vụ pháp lý cần thiết cho những người không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý hoặc thuộc diện chính sách. Riêng Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường, phù hợp với Hiến pháp 2013, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch, khả thi để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi bị thiệt hại và quyền, lợi ích của Nhà nước.

THÀNH CÔNG