Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào)

VĂN VINH |

Vừa qua, tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam  tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý bảo vệ biên giới cho 55 học viên là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông (Lào).

Trong thời gian 45 ngày, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác tuần tra, kiểm soát, vận động quần chúng bảo vệ biên giới; công tác phối hợp giữa lực lượng hai bên trong quản lý bảo vệ biên giới; công tác kiểm soát phòng chống ma túy ở biên giới và cửa khẩu; những kiến thức chung về lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt và hiệp định về quy chế bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào… Ngoài ra, trong chương trình, các học viên được tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế ở một số đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông (Lào) có chung đường biên giới dài 157,422km. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông đã không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hợp tác trên tất cả lĩnh vực, trong đó có quốc phòng an ninh. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 tỉnh: Quảng Nam - Sê Kông nói chung và giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sê Kông nói riêng. Qua đó cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 nước Việt - Lào.

VĂN VINH