Tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội

NGỌC DIỆP |

Sáng 27.9, tại Đà Nẵng, Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành kinh tế quân đội năm 2018. Thiếu tướng Đoàn Kiểu - Phó Tư lệnh Quân khu 5 đến dự. Tham gia tập huấn có gần 300 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, quản lý thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân.

Theo đó, các học viên sẽ được hướng dẫn thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần; Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là đại diện chủ sở hữu; một số vấn đề mới trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng; Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, những tác động đến doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp quân đội… Đây cũng là dịp các học viên có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thiết thực khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý của cơ quan, đơn vị.

NGỌC DIỆP