Tây Giang khám nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2016

BRIU NA |

Từ ngày 23.11 đến 1.12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tây Giang tổ chức khám tuyển NVQS cho thanh niên. Trong đợt này, huyện Tây Giang được giao chỉ tiêu 45 thanh niên lên đường thực hiện NVQS. Do làm tốt công tác tuyên truyền về Luật NVQS, nắm chắc quân số trong độ tuổi nhập ngũ, thông báo lệnh sơ khám tuyển kịp thời nên số thanh niên tham gia khám tuyển đạt 260/260 thanh niên.

Đây là năm đầu tiên thực hiện Luật NVQS sửa đổi năm 2015, vì vậy, để công tác khám tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016 đạt yêu cầu đề ra, ngoài tăng cường trách nhiệm cho các thành viên trong đoàn khám sức khỏe, Hội đồng NVQS huyện cũng đã chỉ đạo hội đồng NVQS xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện làm tốt các bước khám tuyển, quản lý quân số tại địa phương; đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển theo đúng lịch.

BRIU NA