Tây Giang khám nghĩa vụ quân sự năm 2017

                                                                                                 BRIU NA |

(QNO) - Từ ngày 8.11 đến 11.11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Tây Giang tổ chức khám tuyển NVQS cho thanh niên. Đợt này huyện được giao chỉ tiêu 55 thanh niên lên đường thực hiện NVQS, thanh niên tham gia khám tuyển đạt 283/283 thanh niên.

Để công tác khám tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017 đạt yêu cầu đề ra, ngoài tăng cường trách nhiệm cho các thành viên trong đoàn khám sức khỏe, Hội đồng NVQS huyện cũng đã chỉ đạo Hội đồng NVQS xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện làm tốt các bước khám tuyển, quản lý quân số tại địa phương. Đồng thời tuyên truyền, vận động các gia đình có thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương tham gia khám tuyển theo đúng lịch.

                                                                                                 BRIU NA