Thăng Bình: Huấn luyện hậu cần cho hơn 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ

GIANG BIÊN - TRUNG THỰC |

(QNO) - Ngày 5.5, Đảng ủy Quân sự huyện Thăng Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 ngày 29.10.2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

 
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện nghị quyết. Ảnh: BIÊN THỰC

Giai đoạn 2012 - 2022, Thăng Bình đã hoàn thành khảo sát, quy hoạch căn cứ hậu cần - kỹ thuật cấp huyện, xây dựng căn cứ chiến đấu phòng thủ với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, mua sắm vật chất phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gần 500 triệu đồng, mua sắm công cụ hỗ trợ A2 cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn.

Địa phương đã tổ chức 2 lần diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp có động viên quân nhân dự bị, 8 lần diễn tập CH-TMT, 44 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và tăng cường lực lượng cho 2 lần diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Công tác quản lý sức khỏe bộ đội và xây dựng ngành y luôn được chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ đạt 100% quân số.

Trong 10 năm đã huấn luyện hậu cần cho hơn 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ trong toàn huyện; tham gia tốt các hội thi, có 1 mô hình sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần được chấm chọn thi cấp quân khu.

TAGS