Thăng Bình xây dựng chi bộ quân sự cơ sở

VĂN TOÀN |

Đến nay, tất cả xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đều có chi bộ quân sự.

Chi bộ quân sự xã Bình Chánh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: V.TOÀN
Chi bộ quân sự xã Bình Chánh tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Ảnh: V.TOÀN
 

Sâu sát cơ sở

Tại xã Bình Triều, bám sát nội dung của Hướng dẫn 35 - HD/BTCTW, ngày 15.10.2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt nhằm nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang (LLVT) xã. Cạnh đó, Đảng ủy xã luôn xác định được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có chi bộ quân sự ở cấp xã nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT ở cơ sở.

Giai đoạn từ năm 1992 - 2009, Chi bộ quân sự xã Bình Triều vẫn chưa có cấp ủy do chưa có đủ 9 đảng viên chính thức theo quy định. Sau khi có Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo chi bộ phát triển đảng viên mới và điều chuyển sinh hoạt đảng trong lực lượng dân quân (LLDQ). Năm 2015 chi bộ có 11 đảng viên, đến năm 2018 tổng số đảng viên của chi bộ có 20 đồng chí.

Bà Võ Thị Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều cho biết, nhờ làm tốt công tác quản lý phân công nhiệm vụ cho đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng thực hiện theo Điều lệ Đảng nên Chi bộ đã lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

“Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong 10 năm qua, toàn xã đã bàn giao 213 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Công tác đăng ký, quản lý và tuyển chọn kết nạp vào lực lượng dân quân được tiến hành chặt chẽ, chất lượng chính trị và độ tin cậy từng bước được nâng lên, hoàn thành tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị hằng năm cho lực lượng dân quân năm thứ nhất và năm thứ hai trở đi, quân số đạt 100%” - bà Võ Thị Ngọc Ánh cho biết thêm.

Kiện toàn chi bộ quân sự

Còn tại xã Bình Phú, ông Trần Thanh Lĩnh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Bình Phú cho hay, Chi bộ quân sự chính là hạt nhân chính trị của Ban CHQS xã. Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của xã Bình Phú đạt được nhiều kết quả khả quan. “Hiện nay, chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân xã ngày càng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký chặt chẽ, luôn đạt 98% trở lên” - ông Trần Thanh Lĩnh chia sẻ.

Thượng tá Huỳnh Thanh Hải - Chính trị viên Cơ quan CHQS huyện Thăng Bình, cho hay thời gian qua đảng ủy các xã, thị trấn đã không ngừng củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo; từng bước cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ đúng hướng dẫn và đảm bảo chỉ tiêu xây dựng chi bộ quân sự cho cấp ủy. Đến nay, 22/22 chi bộ quân sự ở các địa phương đã có chi ủy, đạt 100% (tăng gần 82% so với năm 2008). Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có 100% chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn được cơ cấu cấp ủy địa phương cùng cấp, trong đó có 6 đồng chí được cơ cấu ban thường vụ đảng ủy địa phương.

“Dưới sự lãnh đạo của chi bộ quân sự, ban CHQS xã, thị trấn đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nói chung, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên nói riêng. Từ đó góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện Thăng Bình vững mạnh toàn diện” - Thượng tá Huỳnh Thanh Hải nói.

TAGS