Thành lập quỹ phòng, chống tội phạm

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định thành lập quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Quỹ Phòng chống tội phạm tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, điều hành; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định; ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản của quỹ để theo dõi, quản lý thu, chi, quyết toán theo quy định và được sử dụng con dấu của Sở Tài chính để giao dịch.

Quỹ hình thành từ nguồn bán đấu giá tài sản, phương tiện, tang vật bị tuyên tịch thu sung công (trừ các chất ma túy và những tang vật phải tiêu hủy theo quy định của pháp luật), sau khi trừ đi các chi phí hợp lý theo quy định hiện hành về bán đấu giá tài sản (nếu có) từ các vụ án hình sự và các vụ án ma túy trên địa bàn tỉnh, sau khi Quyết định của tòa án có hiệu lực thi hành; các khoản tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh và nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

BẢO NGUYÊN